القضاء و الشهادات
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این کتاب تقریرات بحث خارج ایشان بر اساس متن شرائع الاسلام محقق حلی می‌باشد. ضمن نقل اقوال به بررسی ادله پرداخته و در انتهای بحث مختار خود را به طور مستدل بیان نموده است.