شرح کفایه الاصول
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب کفایة آخرین متن اصولی رائج در سطح عالی است و مباحث خارج نیز عمدتا بر اساس متن کفایه می‌باشد. ایشان هنگام اشتغال به تحصیل، توضیحات استاد را یادداشت کرده و در زمان تدریس دو کتاب معالم الاصول و اصول الفقه در فرصت مناسب با مراجعه به حواشی و تعلیقات در این زمینه شرحی فارسی به طور اختصار با هدف تبیین مشکلات کفایة به رشته تحریر درآوردند که در حال حاضر آن مجموعه به صورت دست‌نویس در چند دفتر موجود است.