کفایه النحو
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این کتاب یک دوره کامل علم نحو بر اساس ترتیب کتاب صمدیه شیخ بهایه تألیف شده و ناظر به کتاب سیوطی و مغنی و جامی است. آیة‌الله امین این کتاب را در جوانی که به تدریس کتب نحوی رایج اشتغال داشته‌اند تألیف کرده‌اند.