رسالات عشر
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
مجموعه‌ای از ده رساله پیرامون احکام برخی از موضوعات و مسائل مستحدثه به طور استدلالی به زبان عربی می‌باشد. مانند کثیر الشک، تنصیف دیة النساء بالنسبة الی الرجال، حکم التصویر و المجسمة، حکم المطاف و المسعی، القرعة لکل امر مشکل، الشهادة الثالثة.