آفات زبان
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1372
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب نخستین تألیف ایشان است و تاکنون در سه نوبت در سال‌های 1370 و 72 و 76 چاپ و انتشار یافته است. در این کتاب بیست مورد از گناهانی که توسط زبان انجام می‌گیرد از دیدگاه قرآن و سنت شناسایی شده است. مانند: غیبت، نمامی، دروغ، بهتان، سب، لعن، طعن، افشاء اسرار، چاپلوسی، مراء و جدال، و غیره. اهمیت و نقش زبان در میان اندام‌های انسان بر کسی پوشیده نیست. زبان با وجود کوچکی حجم وظیفه بزرگی بر عهده دارد. کفر و ایمان تنها به زبان آشکار می‌شود. زبان با گواهی به توحید و نبوت بزرگترین رکن ایمان را ایجاد می‌کند و با انکار آن از کافران به شمار می‌آید. بعضی آفات زبان از گناهان کبیره و محرمات قطعیه و برخی دیگر از نظر عقل و شرع مکروه و مذموم می‌باشد. بدون شک انسان برای کسب فضائل اخلاقی و نیل به کمال و سعادت باید از تمام این آفات بپرهیزد.