اسرار نماز
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در ابتدای این کتاب بحث کلی پیرامون اسرار و آداب معنوی نماز مطرح شده است. سپس اسرار و رموز نهفته در اجزاء و شرایط، افعال و اذکار نماز به‌طور تفصیل مورد بحث واقع شده است. بسیاری از مردم به صورت ظاهری نماز بسنده می‌کنند و از حقیقت آن غفلت دارند. همان‌گونه که از طهارت چیزی بیش از شستن دست و صورت و زدودن گرد و غبار از سر و پا نمی‌فهمند و از تطهیر قلب و پاکسازی اندیشه و رفتار غافل هستند. در نماز به افعال ظاهری اکتفاء نموده و از روح و حقیقت نماز غافل هستند. بدیهی‌ است این نماز اثر مطلوب را در ترک گناه و پاکی دل و طهارت روح ندارد. وقت نماز، وقت دیدار محبوب است. هنگام دست شستن از همه چیز و همه کس، دل‌کندن از دنیا و عالم ملک است. هنگام دل دادن به معبود و حضور در عالم ملکوت است. شرایط معتبر در لباس نمازگزار ما را هدایت می‌کند به این‌که لباس معصیت را و لباسی که خوشایند او نیست از تن درآوریم و لباس طاعت و آن‌چه او می‌پسندد بپوشیم تا ما را بپذیرد و به خود راه دهد. همان‌طور که ظاهر و صورت نماز با بدن و لباس آلوده به نجاست تحقق پیدا نمی‌کند، باطن و حقیقت نماز نیز با نفس و قلب آلوده تحقق نمی‌یابد. همان‌طور که قذارت ظاهری موجب دوری انسان از محضر ربوبی است، قذارت اخلاقی و افعالی و آلودگی درونی و نفسانی انسان را از پیشگاه الهی دور می‌گرداند. پیامبر اکرم هنگامی‌که علائق دنیوی را از دامان خویش زدود و دل خویش را از زنگار علائق پاک ساخت به عرش الهی و قرب وصال حق توجه و التفات یافت. هرگاه حجابی از حجاب‌های جسمانی را برطرف می‌ساخت، تکبیر می‌گفت و به سبب هر تکبیر حجابی از حجب عقلانی کشف می‌شد تا به عرش عظمت و جلال رسید و در مجلس انس و وصال داخل گشت. این کتاب در 330 صفحه در دو نوبت چاپ شده است.