بررسی اندیشه‌ها
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به نقد و بررسی اندیشه‌ها و نظریات مطرح در محافل آکادمیک غرب و بازتاب آن در میان بعضی مدعیان روشنفکری در جامعه ایران اسلامی پرداخته است. در قالب هشت مقاله تحت عناوین ذیل تدوین یافته است: مدیریت علمی یا فقهی، سکولاریسم، حق و تکلیف، نسبیت، ایمان آزاد، پلورالیسم دینی، ولایت مطلقه و قانون اساسی، آزادی و دموکراسی، در مقاله اخیر دوازده اشکال به مبانی لیبرال دموکراسی وارد شده است. این کتاب در سال 1378 تألیف و پاسخگوی بسیاری از شبهات می‌باشد. در بخشی از کتاب آمده است: یکی از مختصات سکولاریسم عقل‌گرایی است. انسان از طریق عقل جمعی می‌تواند جامعه را مدیریت نماید. این اندیشه با جمله معروف دکارت: «من فکر می‌کنم پس هستم» شکل گرفت. هگل با تفسیر خاصی از جهان اظهار داشت: «جهان و خدا وجودی مجرد از بشر ندارد. علم انسان به جهان و خدا چیزی جز علم به وجود بشری و خودآگاهی انسان نیست.» در بدو امر گفتند همه چیز از مجرای عقل قابل دسترسی است و از طریق تعقل و تفکر انسان می‌تواند به حقیقت دست یابد. سپس ادعا کردند معیار برای کشف حقیقت عقل است. باید عقاید دینی را به عقل محک زد و چون عقاید دینی از فیلتر عقل نگذشته است قابل اثبات و قبول نیست و به انکار دین پرداختند.