روایت و درایت
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از منابع عمده برای تحصیل معارف و استنباط احکام شرعی سنت و حدیث است. ولی هر روایتی حجت نیست. باید از حیث قوت سند و اتقان متن مورد ارزیابی قرار بگیرد. به همین خاطر در کنار کتب روایی، تدوین و تألیف کتب رجالی و درایه ضروری است. دانشمندان اسلامی از دیرباز به این مهم اهتمام داشته‌اند. این کتاب با این هدف در هفده فصل تدوین یافته است. استاد بزرگوار ضمن اشاره به سیر تدوین حدیث در میان شیعه و اهل سنت و معرفی جوامع روایی عامه و خاصه، مشکل اساسی جعل حدیث و طرق تمییز حدیث صحیح را مطرح کرده‌اند و انواع حدیث و اقسام خبر، طرق معرفت عدالت و وثاقت راوی را توضیح داده‌اند.