شرح اسماء‌الحسنی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بدون تردید، یکی از راه‌های اساسی در حصول معرفت نسبت به خدای متعال آشنایی با اسماء و اوصاف الهی است. قرآن مجید می‌فرماید: «ولله الاسماء الحسنی» برای هر حاجتی توسل به اسمی مؤثر است. ایشان پس از طرح بحثی کلی درباره اسماء و صفات جمال و کمال و تقسیم‌بندی آنها به بیان اسماء حسنی الهی و موارد استعمال آنها در قرآن، آثار و خواص آنها پرداخته و از این طریق راهی برای حصول معرفة الله گشوده‌اند.