تفسیر سوره حمد
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیة‌الله امین با نگاه عرفانی به تفسیر این سوره پرداخته‌اند. در مقدمه کتاب مرقوم داشته‌اند: امر به قرائت به صورت ترتیل برای تحقق تدبّر در آیات و درک مفاهیم است. « و رتّل القرآن ترتیلا» نباید تنها به تجوید تلاوت و تحسین قرائت و تصحیح مخارج حروف اهتمام ورزید و از مفاهیم و اسرار نهفته در حجاب الفاظ و ظواهر غفلت نمود. بلکه باید دانست در قرائت قرآن هر یک از جوارح و جوانح، زبان، عقل و قلب انسان بهره‌ای دارد. نقش الفاظ نسبت به معانی مانند پوست به مغز است. پوست برای بلوغ مغز به کمال ضروری است. الفاظ ظرف معانی است و هدف به مظروف یعنی معانی باید تعلق بگیرد. لذا نباید خود را به پوست و ظرف سرگرم سازیم و از مغز و مظروف بی‌بهره بمانیم. رازها با اهل گفتن، ز اهل عرفان خوش‌نماست درس و بحث و علم و حکمت، از حکیمان خوش نماست خواندن قرآن و فهمیدن، به آواز حزین با خضوع جان و تن، از اهل قرآن خوش‌نماست عاقلان را عاقلی خوش، عاشقان را عاشقی عارفان را سیر در اسرار قرآن خوش‌نماست